Asbestattest: Ministerieel besluit is ondertekend

Door [email protected]

op 1 april 2022 heeft minister van Omgeving Zuhal Demir de drie ministeriële besluiten ondertekend om het asbestattest van start te laten gaan: het inspectieprotocol asbestinventarisatie, het certificatiereglement asbest en het retributiereglement. Zodra die ministeriële besluiten in het Belgisch Staatsblad verschijnen, treedt het asbestattest in werking. Die publicatie wordt verwacht tegen eind april 2022. De…