Vlaamse premie asbestverwijdering

De premie voor het verwijderen van Asbest bestaat sinds 2021.

De premie wordt toegekend bij het verwijderen van asbest tijdens een dak of gevelrenovatie waarbij gelijktijdig isolatie wordt aangebracht.

Uw woning energiezuinig en asbestveilig maken?

Vanaf 2021 kan u hiervoor een nieuwe premie aanvragen via Fluvius.

Naast de bestaande premie voor het aanbrengen van dak- of gevelisolatie geniet u van een extra ondersteuning indien u asbesthoudende dak- of gevelbekleding of onderdakplaten laat verwijderen. De extra ondersteuning is per vierkante meter.

Belangrijke voorwaarde is dat de aannemer veilig en correct werkt.

Hiervoor moet hij werken volgens de code van goede praktijk van de OVAM.

De premie kan digitaal aangevraagd worden op mijn fluvius en bedraagt 12 euro per m² voor woningen met een electriciteit meter dag en dag/nacht. Woningen die beschikken over een meter enkel nacht kunnen een premiebedrag van € 14 per m² bekomen.

About Us

Onze werelden

Ordeo is als bedrijf gespecialiseerd in offerte aanvragen met betrekking tot elke vastgoed transactie.

Volgende attesten dienen verplicht aanwezig te zijn bij het te koop stellen van uw vastgoed:

  • Stedenbouwkundige vragenlijst
  • Asbestattest (verkoop vanaf 23/11/2022)
  • EPC
  • Bodemattest
  • Keuring elektrische installatie
  • Onderhoud CV installatie

Bekom een voordelig tarief door je aanvraag te groeperen via attesteo.

Asbestinventaris
Offerte in minder dan 2 min!