Bij asbestverwijdering kan u, in Vlaanderen, onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor premies.

Vlaamse premie asbestverwijdering

De premie voor het verwijderen van Asbest bestaat sinds 2021.

De premie wordt toegekend bij het verwijderen van asbest tijdens een dak of gevelrenovatie waarbij gelijktijdig isolatie wordt aangebracht.

Uw woning energiezuinig en asbestveilig maken?

Reeds vanaf 2021 kan u hiervoor een premie aanvragen via Fluvius.

Naast de bestaande premie voor het aanbrengen van dak- of gevelisolatie geniet u van een extra ondersteuning indien u asbesthoudende dak- of gevelbekleding of onderdakplaten laat verwijderen. De extra ondersteuning is per vierkante meter.

Belangrijke voorwaarde is dat de aannemer veilig en correct werkt.

Hiervoor moet hij werken volgens de code van goede praktijk van de OVAM.

De premie kan digitaal aangevraagd worden op mijn fluvius en bedraagt 12 euro per m² voor woningen met een elektriciteit meter dag en dag/nacht. Woningen die beschikken over een meter enkel nacht kunnen een premiebedrag van € 14 per m² bekomen.