39 Asbestdeskundigen op 04/10/2022

Door [email protected]

Op 04/10/2022 meldt de OVAM 39 erkende Asbestdeskundigen. Op een zevental weken van de inwerkingstreding van het decreet vermoeden wij dat er in de beginfase nogal wat vertragingen zullen optreden. Vermits de meeste asbesdeskundigen volgens het principe first come first served werken is het aangeraden nu reeds jouw Asbestattest tye bestellen.

Eerste asbestdekundige tegen 16/08/2022

Door [email protected]

Ovam belooft eerste 60 deskundigen. In de laatste week van mei vonden de eerste theorie-examens plaats voor de kandidaat-asbestdeskundigen inventarisatie. Wie slaagde, kon deelnemen aan de praktijkexamens.  Zullen er tijdig genoeg deskundigen beschikbaar zijn? De OVAM gaat er van uit dat dit jaar een 60-tal asbestdeskundigen nodig zijn voor een goede marktwerking.  Voor de volgende…

Asbestattest verplicht vanaf 23 november 2022

Door [email protected]

Asbestattest verplicht bij verkoop vanaf 23/11/2022 Het is zover: na wat uitstel door coronamaatregelen is de datum voor de invoering van het asbestattest is gekend. Vanaf 23 november 2022 moet er bij elke overdracht van een pand gebouwd voor 2001 een asbestattest overhandigd worden aan de koper. Op 22 april 2022 zijn de ministeriële besluiten…

Asbestattest: Ministerieel besluit is ondertekend

Door [email protected]

op 1 april 2022 heeft minister van Omgeving Zuhal Demir de drie ministeriële besluiten ondertekend om het asbestattest van start te laten gaan: het inspectieprotocol asbestinventarisatie, het certificatiereglement asbest en het retributiereglement. Zodra die ministeriële besluiten in het Belgisch Staatsblad verschijnen, treedt het asbestattest in werking. Die publicatie wordt verwacht tegen eind april 2022. De…