Wanneer een destructieve- en wanneer een niet destructieve asbestinventaris?

Een destructieve of niet destructieve asbestinventaris of asbestattest is een document dat de asbesthoudende materialen in een gebouw of werkzone beschrijft.

Het wordt altijd opgesteld na een inspectie ter plaatse.

In gans België kennen werkgevers reeds de plicht om over een asbestinventaris te beschikken zo er met personeel gewerkt wordt.

Vanaf 23/11/2022 is in Vlaanderen een asbestattest verplicht bij verkoop van een gebouw. 

Tegen 2032 wordt de verplichting tot het beschikken over een asbestinventaris uitgebreid tot elk gebouw.

Inventarisatie van asbest

De asbestinventaris is een oplijsting van de aanwezige asbesthoudende materialen in een gebouw of een werkzone. 

Het wordt opgemaakt na een inspectie van de materialen en gebouwonderdelen die mogelijk asbest bevatten door een daarvoor door Ovam erkende deskundige..

Voor elk materiaal of gebouwonderdeel waar asbest in zit, geeft de asbestinventaris advies om het asbest veilig te beheren of te verwijderen.

inspecteur asbest

Twee soorten asbestinventarissen: destructief & niet destructief

- Niet destructieve inventaris

Een niet-destructieve asbestinventaris beschrijft rechtstreeks waarneembare asbestbronnen die een risico kunnen vormen bij het dagelijkse gebruik van het gebouw.

Tijdens de inspectie worden geen wanden of vloeren beschadigd om ingesloten asbest op te sporen. (Bij het opstellen van een destructieve asbestinventaris gebeurt dat wel)

Toch zijn voor een niet-destructieve inventaris soms kleine beschadigingen van verdachte materialen nodig. 

Vaak kan alleen een laboanalyse met zekerheid bepalen of het materiaal asbesthoudend is of niet. 

Voor de staalname moet dan een stukje van het materiaal verwijderd worden

- Destructieve asbestinventaris

De destructieve asbestinventaris wordt opgesteld vóór er onderhouds- of renovatiewerken gebeuren aan een gebouw of vooraleer het gesloopt wordt.

Het beschrijft alle asbesthoudende materialen die in het gebouw aanwezig zijn:

  • rechtstreeks waarneembare materialen;
  • ingesloten materialen die tijdens de werken of het slopen bloot komen te liggen.

Dankzij de destructieve asbestinventaris kunnen asbesthoudende materialen veilig en selectief weggenomen worden vóór de andere werken beginnen.

Zo komen werknemers niet ongewenst in aanraking met asbest, en komt het niet in het sloopafval terecht.

Elk sloopopvolgingsplan (vroeger: sloopinventaris) moet een destructieve asbestinventaris bevatten.

Het Asbestattest bij verkoop van uw eigendom

Verplicht vanaf 23 november 2022 voor elke verkoop van een woning gebouwd voor 2001.

Een asbestattest zal in Vlaanderen vanaf 23 november 2023 door de OVAM afgeleverd worden. 

Een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie zal een asbestinventaris opmaken en de vaststellingen registeren in een centrale databank bij de OVAM. 

Op basis van deze registratie, zal de OVAM een asbestattest afleveren. Het vormt een automatisch, uniek rapport van de asbestinventarisgegevens van een gebouwinspectie.

Noot: Momenteel zijn er nog geen gecertificeerde asbestdeskundigen inventarisatie en kan de OVAM nog geen asbestattesten afleveren. Je kan de inspectie wel al laten plaatsvinden, de gegevens kunnen dan later in het systeem worden ingevoerd.

About Us

Onze werelden

Ordeo is als bedrijf gespecialiseerd in offerte aanvragen met betrekking tot elke vastgoed transactie.

Volgende attesten dienen verplicht aanwezig te zijn bij het te koop stellen van uw vastgoed:

  • Stedenbouwkundige vragenlijst
  • Asbestattest (verkoop vanaf 23/11/2022)
  • EPC
  • Bodemattest
  • Keuring elektrische installatie
  • Onderhoud CV installatie

Bekom een voordelig tarief door je aanvraag te groeperen via attesteo.

Asbestinventaris
Offerte in minder dan 2 min!