Wanneer is het Asbestattest verplicht bij verkoop van een klein gebouw?

Wat is een asbestattest klein gebouw…. Sinds 23 november 2022 is een asbestattest verplicht bij de verkoop van huizen of appartementen die dateren van voor 2001.
Volgens de regelgeving is een asbestattest verplicht voor alle ‘toegankelijke constructies’ met een oppervlakte van 20 vierkante meter of meer.

Voor garages die niet bij een woning horen, studio’s, studentenkamers en stallen die groter zijn, moet dus altijd een asbestattest worden opgesteld.

Toch betekent dat niet automatisch dat voor kleinere constructies nooit een asbestattest moet worden opgesteld.

Asbestattest

Asbestattest garage ?

Als een losstaande garage samen met een woning wordt verkocht, wordt de garage ook opgenomen in het asbestattest voor de woning. Voorwaarde is dat de garage op hetzelfde of een aangrenzend perceel staat.
Er mag bijvoorbeeld geen openbare weg tussen liggen verklaart Jan Verheyen, woordvoerder van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).

Gaat het om een garage zonder bijbehorende woning? ‘De verkoop van een garage kleiner dan 20 vierkante meter kan zonder asbestattest, op voorwaarde dat de garage geen deel uitmaakt van een groter geheel’. In een garagecomplex moeten de garageboxen dus wel over een asbestattest beschikken bij een verkoop.
Maar ook dan moet situatie per situatie bekeken worden. Gaat het om een perceel met meerdere garages die losstaan van elkaar, dan is voor de verkoop van een enkele garage die kleiner is dan 20 vierkante meter aan een nieuwe eigenaar geen attest nodig.
Worden meerdere garageboxen aan eenzelfde koper verkocht en is een asbestattest nodig, dan kan soms één attest volstaan: Als de boxen identiek zijn en in eenzelfde bouwfase opgetrokken zijn, dan mag de asbestdeskundige de vaststellingen extrapoleren. Dat verlaagt de kostprijs.
Zijn er meerdere kopers voor meerdere garageboxen, dan zijn meerdere asbestattesten vereist.
Het is aangeraden de asbestdeskundige vooraf te laten weten om welk type constructie het gaat. Bij garages zonder pleisterwerk en aankleding is de kans veel kleiner dat staalnames nodig zijn en zou de kostprijs van het attest lager kunnen  liggen. 

Asbest attest autostaanplaats

Voor een autostaanplaats – een verharde oppervlakte afgebakend door twee lijnen – is geen asbestattest vereist, ongeacht de oppervlakte. Verkoopt u een terrein met alleen een openluchtparking zonder gebouwtjes of een terrein met alleen een schutting, dan hebt u geen asbestattest nodig.
Als een appartement inclusief ondergrondse autostaanplaats wordt verkocht, dan wordt de autostaanplaats wel onderzocht in het kader van het asbestattest voor het appartement. Verflijnen zijn een van de meer dan de 3.000 toepassingen die asbest kunnen bevatten.

"De verkoop van een garage kleiner dan 20 vierkante meter kan zonder asbestattest, op voorwaarde dat de garage geen deel uitmaakt van een groter geheel".

Studio & studentenkamer

Of voor een studio of studentenkamer van minder dan 20 vierkante meter een asbestattest moet worden opgesteld, hangt af van de vraag of het een wooneenheid is.
Gaat het om afzonderlijke wooneenheden, dan is voor elk een apart asbestattest nodig. Een asbestattest mag maar één wooneenheid omvatten.

Of voor een studio of studentenkamer van minder dan 20 vierkante meter een asbestattest moet worden opgesteld, hangt af van de vraag of het een wooneenheid is.
Een wooneenheid beschikt over de nodige woonvoorzieningen om autonoom te functioneren en heeft een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde circulatieruimte. Er moet minstens een woonruimte met slaapruimte, een eigen toilet, een eigen bad of douche en een eigen keuken of kitchenette zijn.
Wat als meerdere studentenkamers of studio’s in een gebouw van eenzelfde eigenaar worden verkocht aan één koper? ‘Als het om wooneenheden gaat, dan moet voor elke wooneenheid een apart attest opgemaakt worden’. Als ze geen afzonderlijke wooneenheden vormen, bijvoorbeeld bij studentenkamers met een gemeenschappelijke keuken, dan volstaat één asbestattest.

asbest dak golfplaat

Asbestattest schuur & stallen

Staan op uw grond een schuur, een tuinhuis en een garage met elk een grondoppervlakte van minder dan 20 vierkante meter? Of verkoopt u een weide met verschillende stallen? Dan moet u de oppervlakte van de gebouwtjes of stallen optellen. Bedraagt de som 20 vierkante meter of meer, dan hebt u een asbestattest nodig.
Let op, ook de hoogte is van belang. Verkoopt u bijvoorbeeld een terrein met een stalletje van 1,4 meter dat dient als schuilhok voor schapen, dan hebt u geen asbestattest nodig. De reden is dat alleen voor ‘toegankelijke gebouwen’ een asbestattest verplicht is.

Een constructie is toegankelijk als twee voorwaarden voldaan zijn. De eerste is dat het dak gedragen wordt door constructie-elementen. Een dak gedragen door één enkele paal of wand volstaat al. Voorts moet een doorsneemens erin kunnen staan of lopen. Als vuistregel wordt een minimale sta- of loophoogte van 175 centimeter genomen.