Op 04/10/2022 meldt de OVAM 39 erkende Asbestdeskundigen.

Op een zevental weken van de inwerkingstreding van het decreet vermoeden wij dat er in de beginfase nogal wat vertragingen zullen optreden.

Vermits de meeste asbesdeskundigen volgens het principe first come first served werken is het aangeraden nu reeds jouw Asbestattest tye bestellen.